СК „ДЕА 2001” ЕООД е на пазара от 2001година. Наша основна цел е да сме в услуга на бизнеса на всеки наш клиент, да бъдем полезни в бизнес планирането, вземането на адекватни управленски решения и осъществяването на успешни бизнес стратегии в съответствие с действащите закони.
Управител – Елена Желязкова – магистър по икономика в УНСС и магистър по право във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с богат професионален опит първоначално в системата на НСИ и НАП, а след това като главен счетоводител и финансов директор на предприятия в материалния сектор.
Ние сме лоялни партньори в решаването на счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни казуси при гарантирана дискретност и професионална етика. В подкрепа на бизнеса на нашите клиенти предлагаме успешното си сътрудничество с консултанти по Европейски програми с дългогодишен опит, утвърдени адвокати в областта на търговското и данъчното право, оценители на ДМА и цели предприятия, одитори.